ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προστασία Δεδομένων
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Σας δηλώνουμε ότι ο ιστότοπός μας www.academiadeltango.eu συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ΕΚ 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) για τη μέγιστη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
O GDPR είναι ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ με αντικείμενο τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και κυρίως του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
Ο ιστότοπός μας www.academiadeltango.eu δεν απευθύνεται σε παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Σκοπός Επεξεργασίας:
Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με τις δράσεις μας, την επικοινωνία σας μαζί μας και την καλύτερη εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τις σελίδες του ιστοτόπου μας.
Πιο συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:
1) Ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο και τις δράσεις μας
Για να γνωρίσετε τις δράσεις μας αναρτούμε άρθρα και κείμενα με συναφές με τις δράσεις μας περιεχόμενο.
2) Δυνατότητα να μας στείλετε την επικοινωνία σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην αρχική σελίδα, αλλά και στη σελίδα με τίτλο επικοινωνία.
Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την συμπλήρωση της φόρμας και αποστολή μηνύματος email προς τον ιστότοπό μας είναι τα εξής:
• Το όνομά σας, προκειμένου να μπορέσουμε να σας απευθύνουμε την απάντησή μας
• Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας και να έχουμε τρόπο να σας απαντήσουμε
• Τηλέφωνο επικοινωνίας για άμεση επικοινωνία μαζί σας
• Το θέμα για το οποίο θέλετε να επικοινωνήσουμε
• Την περιγραφή που μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα.

Νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:
Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας, βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις :
• Όπως απαιτείται για την ενημέρωση για την παροχή των δράσεων μας για τις οποίες ενδιαφέρεστε και για να επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτές.
• Σύμφωνα με τη συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις μας.

Επεξεργασία δεδομένων σας από τρίτους:
Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικές. Με κανένα τρόπο δεν θα εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες σας ή θα διαβιβάσουμε αυτές σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Η δε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα- συνεργάτες μας (π.χ. τεχνικός υποστήριξης ιστοτόπου), τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του ιστοτόπου μας και της επικοινωνίας μαζί σας.
Στον ιστότοπο www.academiadeltango.eu υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου  διαθέτουμε ηλεκτρονική παρουσία. Εάν ένας χρήστης επιλέξει και μεταβεί σε κάποιο από αυτά, τότε τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία από αυτά δεν υπάγονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής απορρήτου, αλλά η επεξεργασία τους υπαγορεύεται από το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, θα πρέπει οι συγκεκριμένοι χρήστες να αναζητήσουν τη σχετική ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει σε κάθε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που επισκέπτονται.

Χρονικό διάστημα διατήρησης:
Σχετικά με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται ως εύλογο. Για τους σκοπούς της επικοινωνίας, για την ενημέρωση και προώθηση των δράσεών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Τα δικαιώματά σας:
Ως φυσικό πρόσωπο, με τα παρακάτω δικαιώματα, έχετε εσείς τον έλεγχο σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Συγκεκριμένα, σας αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα παρακάτω δικαιώματά σας:
• Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης για το πώς συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
• Δικαίωμα διόρθωσης ή τροποποίησης προσωπικών δεδομένων.
• Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων σας.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
Τα παραπάνω δικαιώματά σας περιορίζονται από τον νόμο και ενδέχεται να μην πρέπει να εκπληρώνονται από εμάς υπό συγκεκριμένες συνθήκες (όπως ενδεικτικά δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας κλπ).
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς μέσω email στο info[at]academiadeltango.eu ή μέσω επιστολής σας στη διεύθυνση Academia del Tango, Home, Ερμού 129, 195 55, Μοναστηράκι και Academia del Tango, Studio Αγαθάρχου 15, Ψυρρή, Τηλ.: +30 210 3310605.
Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): www.dpa.gr, Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:
Δεσμευόμαστε για την προστασία των πληροφοριών σας και έχουμε λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τις πληροφορίες σας από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση ή κατάχρηση. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. Δεσμευόμαστε ότι οποιαδήποτε τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων αναφέρεται άμεσα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση.
Cookies:
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας. Τα cookies δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο και αφαιρούνται αυτόματα όταν λήξουν. Κάποια cookies λήγουν κατά το τέλος της επίσκεψής σας στο διαδίκτυο, ενώ άλλα αποθηκεύονται για μικρό χρονικό διάστημα.
Tα cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας για στατιστικούς λόγους.
Με την περαιτέρω χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies.
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε ή να αποτρέψετε να αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή στη φορητή συσκευή σας, χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Το τμήμα «βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας παράσχει πληροφορίες για το πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies σας. Δείτε πως λειτουργεί αυτό για το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης στις εξής διευθύνσεις:
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/
Απενεργοποιώντας τα cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας που αντιστοιχούν σε αυτά δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου:
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκδόθηκε στις 10/11/2019 (1η έκδοση). Όλες οι μελλοντικές αλλαγές της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζουμε θα δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Συνεπώς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές.